Кардиологията е област в медицината изучаваща, диагностицираща и лекуваща заболявания на сърдечно – съдовата система