Какво е важно да знаете и правите по отношение на COVID-19?

Препоръки на Министерство на здравеопазването: 📢Какво е важно да знаете и правите по отношение на COVID-19? ❗️Спазвайте висока лична хигиена – мийте ръцете си редовно. ...