...
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

Болки във врата и рамото

Болка във врата и рамото

Диагностика и лечение на болка във врата и рамото

Причината за Болка във врата и рамото може да са множество, но една от най честите е миалгия на трапецовидния мускул. Това състояние се дефинира неясно като болка в областта на трапеца, най-често включваща горната част на мускула.


Запишете час за консултация: 0878 92 31 99


Една от функциите на трапеца е да произвежда повдигане на раменния пояс при фиксиран шиен отдел на гръбначния стълб. За да може трапецът да изпълнява своите действия, шийният отдел на гръбначния стълб трябва първо да бъде стабилизиран от предните флексори на шията, за да се предотврати едновременното тилно разгъване. Неуспехът да се предотврати това тилно удължаване би позволило на главата да се транслира напред, което води до намаляване на дължината и следователно ефективността на мускула и увеличаване на цервикалната лордоза.

Причини за трапецовидна миалгия или болка във врата и рамото

Състоянието включва и други мускули в областта, като повдигащите лопатки, големия и малкия ромбоиден мускул и/или параспиналната мускулатура. Състоянието често се приписва на лоша поза при седене и промени в ъгъла на огъване на врата по време на продължителни периоди на работа на бюро.

Симптоми и признаци

Пациентите обикновено се оплакват от:

  • тъпа болка,
  • чувствителност при натиск
  • субективно “стегнатост” и скованост.

Няколко проучвания са посочват мускулен дисбаланс, нарушения в моделите на задействане на горния трапецовиден мускул (най-вече повишена активност) и намалена максимална сила при свиване и издръжливост при тази група пациенти (т.е. участие както на бързо, така и на бавно съкращаващи се мускулни влакна). В резултат на това много пациенти с болки във врата, свързани с работата, имат клинично значима неправилна позиция на лопатката, като намален заден наклон и увеличена протракция.

Проучване на Juul-Kristensen et al. потвърдиха тези констатации и също така отбелязаха, че пациентите с трапецовидна миалгия демонстрират статистически значимо повишен капацитет за пасивна гленохумерална вътрешна ротация в сравнение с нормалните контроли.

Като се има предвид високото разпространение на болката във врата, трапецовидната миалгия вероятно е една от най- често срещаните причини за болка във врата и рамото.

Лечение на трапецовидна миалгия

На първо място трябва да се постави правилна диагноза и да се изключат труги състояние, като: травми, артрозни проемни, спондилопатии в цервикалната зона. Лечението включва:

  • Физиотерапия
  • НСПВС
  • Рехабилитация и масажи

Подходящата физиотерапия за трапецовидна миалгия трябва да се съсредоточи върху коригирането както на придобития мускулен дисбаланс, така и на хиперкифотичната седяща поза на пациента.


Запишете час за консултация: 0878 92 31 99


Вижте още:

Сколиоза при деца

 

Източник

Leave a Reply