...
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

Какво поема НЗОК при смяна на тазобедрена става?

Какво поема НЗОК при смяна на става?

Какво поема НЗОК при смяна на тазобедрена става?

Тазобедрена става се имплантира в рамките на клинична пътека № 218 “Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става”.
Операция по сняма или алопластика на тазобедрена става може да се наложи при счупване на бедрената шийка или при напреднали артрозни промени на тазобедрените стави. Същото важи и при смяна на колянна става.
На въпроса какво поема НЗОК при смяна на тазобедрена става?
НЗОК заплаща за изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, упойки, операция, лечение в болницата с назначаване до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването, задължително записани в епикризата, в същото лечебно заведение за болнична помощ.
НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, само когато те са включени в т.нар. Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ. Документът е публикуван на сайта на НЗОК – рубрика „Болнична помощ“ – „Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“.
НЗОК заплаща на лечебното заведение стойността на тазобедрената протеза, отделно от всички дейности по клиничната пътека. Например сумата, която НЗОК заплаща за протеза за тазобедрена става е  1080 лв.,
Когато цената на импланта е повече от тази сума разликата се заплаща от пациента на касата на болницата.
НЗОК заплаща единствено за изделия, които са прилагани в болничната медицинска помощ, ако те са включени в нейния списък. Той е публикуван на сайта на НЗОК, както и стойността, до която Касата заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал.2, т.3 от Закона за здравето (обнародван в ДВ, бр.24 от 31.03.2009 г., последно изменение и допълнение бр.44 от 10 юни 2016 г. – в сила от 1 април 2017 г.).

Leave a Reply