Провеждане на профилактични медицински прегледи
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

Провеждане на профилактични медицински прегледи

Организаране и провеждане на профилактични медицински прегледи

МЦ Бета Клиник организира и провежда профилактични медицински прегледи 0878 92 31 99

МЦ Бета Клиник предлага услугата организиране и провеждане на  профилактивни прегледи на служителите на фирми или на частни пациенти. Прегледите се извършват според пола, възрастта и професията, която упражняват служителите. Можете да се възползвате от  специализирани прегледи и медицински консултации с различни специалисти под формата на пакетни услуги за профилактика и диагностика.

Профилактичните пакети са разделени по възраст и пол като обхващат профилактиката и диагностиката на повечето социално-значими заболявания – онкологични, кардиологични, неврологични, очни, съдови, гастроентерологични, репродуктивни заболявания и др. В тях са включени както диагностично- консултатитивни прегледи от различни специалисти, лабораторни изследвания – включващи стандартни показатели, туморни маркери, а при нужда се извършва образна диагностика чрез ехография.

Базовото изискване относно периодичните медицински прегледи е в чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно който „всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи“, а в ал. 2 е посочено, че периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя.

Условията за извършване на периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите са определени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

МЦ Бета Клиник разполага с 26 специалисти в 16 различни специалностти, както и клинична лаборатория за извършването на профилактични прегледи.


МЦ Бета Клиник организира и провежда профилактични медицински прегледи 0878 92 31 99


Можете да ни намерите: тук

Разберете повече

Вашият коментар

X