...
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

Профилактични прегледи

Профилактични прегледи

Профилактични прегледи: ползи и съответствие със закона

Значение и важност на профилактичните прегледи

Профилактичните прегледи са от решаващо значение за поддържане на добро здраве и предотвратяване на различни заболявания. Тези редовни медицински проверки помагат да се открият рано потенциални здравословни проблеми, което значително повишава шансовете за успешно лечение. Правилно насочените профилактични прегледи могат да спасят много животи и да подобрят качеството на живот на хората.

Ползи от редовни профилактични прегледи

Профилактичните прегледи обхващат разнообразни специализирани области на здравната грижа, включително общопрактикуващ лекар, стоматолог, окулист, гинеколог, кардиолог и други специалисти. Извършването на периодични проверки в тези области допринася за ранното откриване на заболявания и рискове за здравето, което позволява на лекарите да предприемат своевременни и ефективни мерки за лечение и превенция.

Под законово задължение за българската здравна система, редовните профилактични прегледи играят ключова роля в опазването на здравето на нацията. Според Закона за народното здраве НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ, служителите имат право на  профилактични прегледи и съответните изследвания в определени периоди от време спрямо професията. Този закон гарантира достъпността и равенството в достъпа до здравни услуги за всички.

Съобразно законодателството, профилактичните прегледи са насочени към различни възрастови групи и групи с повишен риск. Това гарантира своевременното откриване на потенциални здравословни проблеми и способства за по-ефективната превенция и лечение.

Като отговорни граждани, всеки от нас следва да ползва това право и да използва предоставените възможности за профилактични прегледи. Редовните посещения на лекар и правилното изпълнение на препоръчителните профилактични програми са необходими, за да поддържаме собственото си здраве и добро самочувствие.


Бета Клиник предлага извършването на медицински прегледи на територията на медицинския център или чрез мобилна профилактика.

Можете да се възполввате от 26 специалиста в 16 различни специалности.

За повече информация  и въпроси можете да се обадите на тел: 0878 92 31 99 или info@beta-clinic.com

Вижте наредба/ Вижте още статии  / Контакти Бета Клиник

 

Leave a Reply