...
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

Рентгенови снимки (рентгенография)
6.02Рентгенография на челюстите в специални проекции30 лв.
6.03Рентгенография на лицеви кости30 лв.
6.04Рентгенография на околоносни синуси40 лв.
6.05Специални центражи на черепа30 лв.
6.06Рентгенография на стернум30 лв.
6.07Рентгенография на ребра30 лв.
6.08Рентгеноскопия на бял дроб30 лв.
6.09Рентгенография на крайници25 лв.
6.10Рентгенография на длан и пръсти25 лв.
6.11Рентгенография на стерноклавикуларна става40 лв.
6.12Рентгенография на таз30 лв.
6.13Рентгенография на тазобедрена става25 лв.
6.14Рентгенография на бедрена кост25 лв.
6.15Рентгенография на колянна става25 лв.
6.16Рентгенография на подбедрица25 лв.
6.17Рентгенография на глезенна става25 лв.
6.18Рентгенография на стъпало и пръсти25 лв.
6.19Рентгенография на клавикула25 лв.
6.20Рентгенография на акромиоклавикуларна става25 лв.
6.21Рентгенография на скапула25лв.
6.22Рентгенография на раменна става25 лв.
6.23Рентгенография на хумерус25 лв.
6.24Рентгенография на лакетна става25 лв.
6.25Рентгенография на антебрахиум25 лв.
6.26Рентгенография на гривнена става25 лв.
6.28Рентгенография на череп50 лв.
6.29Рентгенография на гръбначни прешлени30 лв.
6.30Рентгенография на гръден кош и бял дроб30 лв.
6.31Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум30 лв.
6.32Обзорна рентгенография на корем30 лв.
6.33Рентгенография на таз30 лв.
   
   
   
   
   
 

ЕХОГРАФ

кодвид изследванецена
6.34Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи50 лв.
 Ехографско изследване на гръден кош40 лв.
 Ехографско изследване на щитовидна жлеза40 лв.
10.04Ехография на двете млечни жлези70 лв.