...
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

Явяване на ТЕЛК след смяна на става

Явяване на ТЕЛК след смяна на става

Явяване на ТЕЛК след смяна на става

Множество пациенти се обръщат към Бета Клиник и нашаите специалисти какво да направят за да се явят на ТЕЛК. Явяване на ТЕЛК след смяна на става е процес който преминава през няколко стъпки.
Можем да ви помогмем за изготвяне на документи за ТЕЛК: обадете се на: 0878923199
Лекуващият лекар трябва да насочва пациента към ТЕЛК с медицинско направление по образец, когато приеме, че е налице: 1. Трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност. 2. Вид и степен на увреждането. Това изисква изпращане на писмо към ТЕЛК със всички епикризи и заболявания на пациента. ТЕЛК трябва да отговори с писмо с изиквания за нови изследвания, консултации и заключение от съответните специалисти. В случаите, когато за конкретното заболяване са извършени консултации и изследвания през последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК и резултатите от тях са налични в медицинската документация на пациента, към направлението личният лекар. Степента на трайно намалената работоспособност се определя въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания, и данните от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло. Органите на ТЕЛК определят какви изследвания са необходими, които трябва да представи пациентът, за да могат да се произнесат по отношение на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане за определените заболявания. Министерството на здравеопазването и РЗИ организират и ръководят медицинската експертиза. Информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване, както и за обжалване на издадени решения, следва да получите от компетентната институция. Не забравяйте да вземете всички епикризи с вас от болнични заведение, както и амбулаторни листове и етапните епикризи издадени от специалисите
Можем да ви помогмем за изготвяне на документи за ТЕЛК: обадете се на: 0878 92 31 99
Вижте още: тук Запишете час за изготвяне на документи: тук Запишете час за специалист

Leave a Reply