...
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

Лабораторен резултат

Имена: Боряна Стефанова Станчева- Ковачева

ЕГН: 5503086710

Дата на изследването: 03.08.2022
Телефон:
Мейл адрес: info@beta-clinic.com

Лабораторен резултат: