проф. Силви Георгиев – Бета Клиник
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

проф. Силви Георгиев

Проф. Силви Георгиев извършва :

  • Предоперативни консултации
  • Терапевтична афереза
  • Тестуване за алергии

Проф. Силви Георгиев е специалист Анестезиология и Реанимация дългогодишен ръководител на катедта по „Анестезиология и Реанимазия“ към Медицински Университет гр. София, както и дългогодишен началник на КАИЛ към СБАЛ „Майчин Дом“ гр. София.

Проф. Силви Георгиев

проф. Силви Георгиев

Плазмофереза

Плазмофереза

X