Хирургия – Бета Клиник
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

д-р Моника Момчилова

Д-р Моника Момчилова е специалист с над 10 годишен опит по специалността „Обща Хирургия“. Завършва медицина в МУ – Плевен през 2012 година. Веднага след това стартира нейната кариера в УМБАЛ „Св. Анна“ гр. София. През 2019 година придобива специалт по „Обща хирургия“. От 2020 година до сега работи в МБАЛ „Доверие“. Доктор Моника Момчилова […]

X