Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

д-р Росен Георгиев

Специалист по Ортопедия и Травматология – множество курсове и специализации в алопластика на големи стави и иновативни методи на лечение на дегенеративни заболявания.

Асистент в катедра Ортопедия и травматология към Медицинки Университет София от 2019 год

Член на БОТА.

д-р Росен Георгиев

Ортопедия и Травматология

Над 6 години опит

X