Курс за парамедици
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

Курс за парамедици

Курс за парамедици

МЦ Бета клиник организира за първи път през 2023 год. обучение и практически курс за парамедици.


Можете да се запишете за курс за парамедици на тел.: 0878 92 31 99


Поради нарастващата липса на кадри в системата на здравеопазването се налага обучение на нови кадри, които да попълнят липсите. Специалността парамедик, ще Ви даде правата да работите както в България, така и в чужбина.

Като парамедик често ще бъдете един от първите, които пристигат, когато пациентът се нуждае от помощ. Това е жизненоважна роля, в която ще трябва бързо да поемете контрол над ситуацията, за да спасявате животи. Ще работите в редица спешни и неспешни ситуации, като използвате своята преценка и умения за бърз достъп до състоянието на пациента и вземане на животоспасяващи решения. Ще бъдете обучени да реанимирате и стабилизирате пациенти с помощта на сложни техники, оборудване и лекарства. При спешни случаи можете да използвате високотехнологично оборудване като дефибрилатори, гръбначни и тракционни шини, както и да подадете кислород и лекарства. Често ще работите заедно с полицията, пожарната и спасителните служби.  

Все повече парамедици биват назначавани в екипите на спешна медицини, а също така и в неотложни звена. Организираният курсът за парамедици ще бъде проведен на територията на град София.

Характеристика:
– участие в процеса на спешна медицинска помощ;
– подпомага медицинските специалисти, като лекари и медицински сестри;
– транспортира пациенти до лечебно заведение за оказване на спешна медицинска помощ;
– следи жизнените функции на пациента по време на транспорт или в спешно звено;

Курсът за парамедици включва:

продължителност: Продължителността на курса е 12 месеца и включва 960 учебни часа теория и много практика;
форма на обучение: дистанционна;
практика: възможност за множество практики с пациенти и придобиване на реални знания и умения
практическа част: Ежедневна практика с пациенти на територията на МЦ Бета Клиник и други партньорски медицински заведения.
съвременни методи на преподаване –  онлайн платформа с наличието на лекционен материал и всичко необходимо за провеждане на теоритична подготовка за курс за парамедици.
медицинската част на обучението включва курсове по:

  • анатомия и физиология на човешкото тяло,
  • фармакология,
  • вътрешни болести,
  • хирургия,
  • травматология,
  • реанимация,
  • спешна медицина със съответните практически занимания;

Всички преподаватели са високо квалифицирани и са част от Медицински Университет София.


Можете да се обадите на тел.: 0878 92 31 99 за повече информация


Още информация: тук

Контакти МЦ Бета Клиник

Вашият коментар

X