Лечение на трудно зарастващи рани – Бета Клиник
Б Е Т А   К Л И Н И К
0878923199 info@beta-clinic.com Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00 ч.

За контакти

Лечение на трудно зарастващи рани

Раната представлява нарушаване целостта на тъканите покриващи тялото, което е свързано със загуба на вещество.

Видове трудно зарастващи рани

В зависимост от протичането на раневото заздравяване, раните се класифицират като остри и хронични /всяка рана проявяваща тенденция към незарастване повече от четири седмици/. Много са факторите, които оказват влияние върху раневото заздравяване.

Могат да бъдат разделени основно в две групи – системни /общи/ и локални:

системни – възраст, хранителен и имунен статус, придружаващи заболявания/ основно захарен диабет, хронична венозна и артериална недостатъчност /, медикаментозно лечение /кортикостероиди, цитостатици/, психосоциално положение, рискови фактори /тютюнопушене, наднормено тегло/.

– локални /от страна на раната/ – степен на нараняване, място на нараняване, степен на бактериална колонизация, състояние на раневото ложе и ръбове, давност на раната.  

Видове хронични рани

– съдови : венозни, артериални, смесени

– декубитални

– диабетни

– специфични    

Независимо от вида на раната и степента на тъканна загуба, заздравяването на всяка рана се извършва във фази, които се припокриват във времето и не могат да бъдат разделени една от друга:

– възпалителна ексудативна фаза

– фаза на пролиферация /гранулация/

– фаза на диференциация и ремоделиране /епителизация/

 

Нови методи в лечението на трудно зарастващите рани

 

  Познаването на раневото заздравяване, както и възможностите за оказване на влияние върху този динамичен и сложен процес, се увеличават значително през последните години, в клиничната практика навлязоха както съвременни превръзки, така и лечението на раните с отрицателно налягане /вакуум аспирационна система/.  

Техните предимства пред традиционните превързочни материали са следните:

осигуряват 100% стерилност /гарантирана от производителя/

създават физиологична среда в раната

атравматични при смяна на превръзката

хипоалергични – лесни за употреба  

 

Лечение на диабетни рани

Ето част от нашите пациенти:

Това е жена на 86 год с рана в областта на дясна длан.

Първоначално състояние
Резултат след 40 дни с нашата терапия

 

Вашият коментар

X